Föreläsningar

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Medlare inom familjerätt

Handledare

FÖRELÄSNINGAR

SAMARBETA?!

"Vi vill ju båda det bästa för barnen, men...."

"Herregud, äntligen skilda. Hur ska jag orka samarbeta med henne också??" "Om jag bara visste hur jag ska kunna prata med honom..."

En förläsning som vänder sig direkt till den som separerat med konkreta råd för att hitta ett bra, gemensamt föräldraskap med den andre. Fundersamma vänner och anhöriga är också välkomna. Öppen förläsning eller för en anpassad grupp.


INFORMATION TILL NYANLÄND

Samhällsinformation om den svenska familjebilden för nyanlända från andra kulturer. Föreläsning om vår svenska familjebild och syn på familjen. Har hållits inom ramen för SFI (Svenska för invandrare).


INFORMATION RIKTAD TILL YRKESGRUPP

Skräddarsydd information från familjerättsligt perspektiv på det gemensamma föräldraskapet utifrån lagstiftning, arbetssätt och erfarenheter till t.ex. personal inom barnomsorg, skola, sjukvård, BVC, politiker, socialtjänst och jurister.

Familjerättssocionom Micaela Hoppe

E-post: micaela@mhoppe.se

Mobil: 070-692 29 20