Handledning

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Handledare

Medlare vid föräldratvister

HANDLEDNING


METODHANDLEDNING

Metodhandledning (även kallat ärendehandledning) riktad mot socialsekreterare och familjerättssekreterare i alla slags arbetsuppgifter inom familjerätt: yttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd, faderskap, adoption etc. Möjlighet till inslag av olika kreativa metoder som psykodrama etc.


PSYKOSOCIAL PROCESSHANDLEDNING

I psykosocial processhandledning står arbetsgruppens inre processer i fokus och är en möjlighet för avlastning i svåra klientärenden. Hur påverkas vi av vårt arbete? Hur fungerar vi tillsammans i gruppen? Hur ska vi utveckla våra arbetsmetoder så det fungerar bättre? Hur gör vi det bästa av det vi är i?

Detta är viktiga frågor för alla typer av arbete med människor. Handledningen har inslag av olika kreativa metoder såsom psykodrama etc.