Handledning

HANDLEDNING

Nya grupper i Kreativ familjerätts-handledning planeras i Värmland och Stockholm till hösten 2021. Låter det intressant? Kontakta mig för mer info.


KREATIV FAMILJERÄTTSHANDLEDNING

I kreativ familjerättshandledning kombineras metod- och psykosocial handledning med kreativa och lösningsfokuserade metoder på ett inspirerande sätt.


Handledningen syftar till fördjupad reflektion och medvetenhet om hur man kan komma vidare i komplexa ärenden.

METODHANDLEDNING

Metodhandledning (ärendehandledning) riktad mot socialsekreterare och familjerättssekreterare i alla slags arbetsuppgifter inom familjerätt: yttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd, adoption etc. Möjlighet till inslag av olika kreativa metoder såsom psykodrama etc.

PSYKOSOCIAL PROCESSHANDLEDNING

I psykosocial processhandledning står arbetsgruppens inre processer i fokus och är en möjlighet för avlastning i svåra klientärenden. Hur påverkas vi av vårt arbete? Hur fungerar vi tillsammans i gruppen? Hur kan vi utveckla våra arbetsmetoder så det fungerar bättre? Hur gör vi det bästa av det vi är i?

Detta är viktiga frågor för alla typer av arbete med människor. Handledningen har inslag av olika kreativa metoder såsom psykodrama etc.