Handledning och kurser

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Medlare inom familjerätt

Handledare

HANDLEDNING

  • Ärendehandledning riktad mot socialsekreterare och familjerättssekreterare i olika typer av ärenden inom familjerätt: yttranden, vårdnadutredningar, samarbetssamtal etc.
  • Psykosocial processhandledning där gruppens inre processer står i fokus. Detta kan vara intressant för alla typer av arbetsgrupper som innebär arbete med människor inom vård, behandling och /eller socialtjänst.


KURSER

DEN LJUVA KONSTEN ATT LEDA SAMARBETSSAMTAL

Del 1: Grundkurs som vänder sig till personal som genomför samarbetssamtal mellan separerade föräldrar såsom socialsekreterare, familjerättssekreterare, familjebehandlare. Kursen fokuserar på förhållningssätt och konkreta goda råd vid samarbetssamtal. En praktiskt inriktad kurs med möjlighet till uppföljning några månader senare.


ATT REDA UT OCH UTREDA

Om att genomföra vårdnad-, boende- och umgängesutredningar; från planering till färdigskriven utredning. Med utgångspunkt från lagstiftning, Socialstyrelsens riktlinjer och goda, praktiska råd guidas socialsekreterare och familjerättssekreterare i hur man genomför och skriver utredningar med god kvalité. Kursen vänder sig till familjerättssekreterare och socialsekreterare.

Familjerättssocionom Micaela Hoppe

E-post: micaela@mhoppe.se

Mobil: 070-692 29 20