Rådrum

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Medlare inom familjerätt

Handledare

RÅDRUM

 

År 2020 introduceras RÅDRUM. Tjänsten vänder sig till handläggare inom familjerätt, såsom familjerättssocionomer, socialsekreterare och andra handläggare som möter olika familjerättsliga områden i sin tjänst på kommunen.


Varför? Jag har i mitt arbete på olika socialtjänster ofta mött handläggare som kan vara förhållandevis ensamma med komplicerade familjerättsliga ärenden och har få kollegor att diskutera med. Ibland är de helt ensamma med viktiga beslut och bedömningar. Att få möjlighet att bolla och diskutera olika sätt att handlägga och hitta lösningar är viktigt för yrkesrollen och det professionella arbetet.


RÅDRUM innebär att jag finns tillgänglig över telefon 070-692 29 20

måndagar, ojämna veckor, kl 8.30 - 9.30.

Tjänsten är kostnadsfri.


Tjänsten vänder sig enbart till professionella handläggare, dvs ej privatpersoner.

Familjerättssocionom Micaela Hoppe

E-post: micaela@mhoppe.se

Mobil: 070-692 29 20