Utredning

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Handledare

Medlare vid föräldratvister

UTREDNINGSUPPDRAG


FAMILJERÄTT 

Micaela Hoppe genomför alla typer av arbetsuppgifter inom kommunal familjerätt, såsom snabbyttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för adoption, bedömning av vårdnadsöverflytt av familjehemplacerade barn, samarbetssamtal och avtalsutredningar etc.
Hon anlitas ofta för särskilt komplicerade ärenden.


FAMILJEHEM

Utredning och bedömning av familjehem, kontaktpersoner, särskilt förordnad vårdnadshavare etc. 


BBIC

Micaela Hoppe genomför även BBIC-utredningar på uppdrag från kommuner.