Utredning

UTREDNINGSUPPDRAG


FAMILJERÄTT 

Micaela Hoppe genomför alla typer av arbetsuppgifter inom kommunal familjerätt, såsom snabbyttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för adoption, samarbetssamtal och avtalsutredningar etc. Hon anlitas ofta för särskilt komplicerade ärenden.


BBIC

Micaela Hoppe genomför även utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 § (BBIC-utredningar, Barns behov i centrum) på uppdrag från kommuner.


ANDRA TYPER AV UTREDNINGAR

T.ex. utredning och bedömning av familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare, bedömning av vårdnadsöverflytt av familjehemplacerade barn, Lex Sarah utredningar.