Kontakt

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Handledare

Medlare vid föräldratvister

KONTAKT

Micaela Hoppe

Tel: 070 - 692 29 20

E-post: micaela@mhoppe.se

Postadress: Stationsbacken 4, 686 95 Västra Ämtervik


Micaela Hoppe är socionom, specialiserad på familjerätt sedan 2003. Hon har lång erfarenhet från arbete inom kommunal familjerätt och socialtjänst. Sedan 2012 arbetar hon även som medlare i föräldratvister på uppdrag från tingsrätt. Förutom familjerätt är hon även en rutinerad utredare av familjehem, vårdnadsöverflyttningar och BBIC-utredningar. 


Micaela handleder personal och har studerat psykosocial handledarutbildning (30 p.) vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola. Micaela Hoppe är medlem i Svenska Handledarföreningen.

Micaela Hoppe har sin huvudverksamhet i Värmland, men vistas och arbetar återkommande i Stockholms-området. Hon tar uppdrag över hela mellan-Sverige.

"Det praktiska arbetet intresserar mig mycket. Inte minst hur det kan utvecklas på ett vettigt sätt, så man hittar nya vägar i komplexa ärenden."