Kontakt

KONTAKT

Om Micaela Hoppe

Micaela Hoppe är socionom, specialiserad på familjerätt sedan 2003. Hon har lång erfarenhet från arbete inom kommunal familjerätt och socialtjänst. Sedan 2012 arbetar hon som medlare i föräldratvister på uppdrag från tingsrätt. 


Hon tar uppdrag som handledare och har en psykosocial handledarutbildning från Marie Cederskiölds högskola som kompletterats med bl.a. kreativa metoder och psykodrama. Micaela Hoppe är även utbildad barnrättsstrateg (SKR).

Micaela Hoppe, familjerättssocionom

Micaela Hoppe är ledamot i Svenska Handledarföreningen i psykosocialt arbete och Svenskt Forum för Medling och konflikthantering.


Micaela Hoppe har sin huvudverksamhet i Värmland och arbetar återkommande i Stockholm med omnejd. I mån av tid tar hon uppdrag över hela mellan-Sverige.

Kontakt vägar