Kontakt

KONTAKT

Om Micaela Hoppe

Micaela Hoppe är socionom, specialiserad på familjerätt sedan 2003. Hon har lång erfarenhet från arbete inom kommunal familjerätt och socialtjänst. Sedan 2012 arbetar hon som medlare i föräldratvister på uppdrag från tingsrätt.  2022 genomgick hon en barnrättsstrategutbildning från SKR, med fokus på barnkonventionen.


Hon arbetar alltmer med handledning i psykosocialt arbete, grupp- och teamutveckling  och har bl.a. en handledarutbildning från Marie Cederskiölds högskola.

Micaela Hoppe, familjerättssocionom

Foto: Michael Steinberg

Hon har styrelseuppdrag i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete samt Svenskt Forum för Medling och konflikthantering (SFM).


Micaela Hoppe verkar i Värmland och Stockholm. I mån av tid (och om det är intressant) så tar hon uppdrag över hela mellan-Sverige.

"Att en bild på en bro får vara bakgrund på min hemsida stämmer bra med mitt arbete. Den får symbolisera kommunikation såväl inom människan, där tankar, känslor och reflektioner behöver vara i samklang, som utanför. Likaså mellan olika människor, där den goda kommunikationen kanske avstannat och behöver komma igång. Detta med kommunikation och brobyggande är ett återkommande tema i mitt arbete.


Att fotot är bedårande vackert i kvällsljuset ger hopp. Bron är den berömda Golden gate bron, vilket betyder 'den gyllene porten'."

(Foton: Golden Gate bron av Mo Eid, Micaela Hoppe av Michael Steinberg.)