Info om handledning

Om handledning i psykosocialt arbete

Info om handledning - ärendehandledning

I ärendehandledning är fokus på hur man arbetar och handlägger olika arbetsuppgifter. Med Micaela Hoppe som handledare så handlar det om kommunal familjerätt såsom yttranden, vårdnad-, boende-, umgänges-utredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd, adoptions-utredningar etc. Hur man gör konkret, praxis, viktiga avvägningar och hur man praktiskt kan hantera komplicerade ärenden.

Hur man som handläggare påverkas av arbetet är också relevant.

Info om handledning - processhandledning

I psykosocial processhandledning står arbetsgruppen och den enskilde arbetstagarens inre processer i centrum. Det är en viktig möjlighet för avlastning i svåra klientärenden,  för att uppmärksamma hur arbetet påverkar de handledda, med de projiceringar och parallellprocesser som kan ha uppstått. Likaväl är det en möjliggörare för att hitta nya vägar framåt, uppmärksamma omedvetna mönster mm. I processhandledning finns också möjlighet att arbeta mer medvetet med gruppen som team.