Utredning

UTREDNING

UTREDNING FAMILJERÄTT

Micaela Hoppe genomför alla typer av arbetsuppgifter inom kommunal familjerätt, såsom snabbyttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för adoption, samarbetssamtal och avtalsutredningar etc. 

ANDRA TYPER AV UTREDNINGAR

T.ex. utredning och bedömning av familjehem, bedömning av vårdnadsöverflytt av familjehemsplacerade barn, BBIC (utredning enl. SoL 11:1), Lex Sarah utredningar.