Utredning

UTREDNING

UTREDNING FAMILJERÄTT

I mån av tid kan Micaela Hoppe åta sig arbetsuppgifter inom kommunal familjerätt, såsom snabbyttranden, vårdnad-, boende-, umgängesutredningar, medgivandeutredningar för adoption, samarbetssamtal och avtalsutredningar. 

ANDRA TYPER AV UTREDNINGAR

Även andra typer av utredningar kan genomföras, som t.ex. utredning och bedömning av familjehem, vårdnadsöverflytt av familjehemsplacerade barn, BBIC (utredning enl. SoL 11:1).