Kurser

KURSER I FAMILJERÄTT

GRUNDKURS I FAMILJERÄTT

Planeras att hållas under senhösten 2024 nästa gång.

Micaela Hoppe genomför en 3-dagars grundkurs i kommunal familjerätt avsedd för arbetsledare och socialsekreterare som behöver få en grund att stå på när det gäller det familjerättsliga området. Fokus är på de rättsliga ramarna, det praktiska handläggningsarbetet och ett medvetet barnperspektiv. 

BARNKONVENTIONEN I FAMILJERÄTTEN

Grundkurs i familjerätt

En övergripande presentation av barnkonventionen och hur det samverkar med övrig lagstiftning i det familjerättsliga arbetet. Kontakta Micaela Hoppe vid intresse.

ADOPTION

En kurs för utredare som behöver fördjupa sig i medgivandeutredningar inför internationell adoption och styvbarnadoption (närståendeadoption). Kursen är två heldagar.

ANDRA KURSER?

Har ni behov av andra kurser inom familjerätt?  Kontakta Micaela Hoppe med förfrågan.