Kurser

KURSER I FAMILJERÄTT OCH ANNAT

GRUNDKURS I FAMILJERÄTT

Karlstad 12 - 13 mars samt 28 maj 2024

Micaela Hoppe genomför en 3-dagars grundutbildning i familjerätt avsedd för socialsekreterare som behöver få en grund att stå på när det gäller det familjerättsliga området.  Fokus är på de rättsliga ramar som familjerätten måste verka inom, det praktiska handläggningsarbetet och ett medvetet barnperspektiv. 

Obs: Förlängd anmälningstid till 4 mars 2024!

BARNKONVENTIONEN I FAMILJERÄTTEN

Grundkurs i familjerätt

En övergripande presentation av barnkonventionen och hur det samverkar med övrig lagstiftning i det familjerättsliga arbetet. Kontakta Micaela Hoppe vid intresse.

ANDRA KURSER?

Har ni behov av andra kurser inom familjerätt? Kontakta Micaela Hoppe med förfrågan.