Kurser

Micaela Hoppe

Familjerättssocionom

Handledare

Medlare vid föräldratvister

KURSER


AKUT-UTBILDNING I FAMILJERÄTT

Micaela Hoppe genomför tillsammans med Nina Stenbom på Familjeperspektiv en 3-dagars utbildning i familjerätt avsedd för socialsekreterare som behöver få en grund att stå på när det gäller det familjerättsliga området. Kursen kom till på förfrågan från kommuner som snabbt behövde sätta in personal i detta arbetsområde. Praktiskt arbetsmaterial och mallar erbjuds inom kursen. 


I kursen ingår en överblick avseende familjerätt, såsom faderskap, adoption, samarbetssamtal och avtal. Ett större fokus läggs på den kommunala familjerättens roll vid föräldrars tvister vid tingsrätten (snabbyttranden och vårdnad-, boende-, umgängesutredningar). Skillnad i uppdrag och förhållningssätt mellan familjerätt och oros-utredningar avseende barn (BBIC) tydliggörs också. Uppföljande handledning erbjuds efter kursen.


Kursen genomförs i Stockholms-området under oktober - november 2020.

Kursledarna planerar för en kurs i Värmland under vårterminen 2021.


Det finns även möjlighet för andra kurser. Kontakta Micaela Hoppe.