Hem

Handledningsgrupp online inom familjerätt

Planer finns att sätta samman en handledningsgrupp med fokus på ärendehandledning med familjerätt-  och socialsekreterare från olika kommuner. Eftersom gruppen enbart kommer ses online så går det bra att vi är spridda över landet.  


Vill du veta mer? Kontakta mig.

Grundkurs i familjerätt

Kursen lägger en grund för socialsekreterare och annan personal som behöver komma in i arbetsuppgifter inom familjerätt.


Kursen omfattar tre dagar och hålls 12-13 mars 2024, samt en uppföljningsdag 28 maj.
Plats: Karlstad.


Se Kurser.

Barnkonventionen

i familjerätten

Vad innebär barnkonventionen och hur påverkar den familjerättens arbete i kommunen? 


Läs mer på Barnkonventionen.