Hem

Grundkurs i familjerätt

Kursen lägger en grund för socialsekreterare och annan personal som behöver komma in i arbetsuppgifter inom familjerätt.


Kursen omfattar tre dagar och hålls 12-13 mars 2024, samt en uppföljningsdag 28 maj.
Plats: Karlstad.

Anmälan senast 4 mars.


Se Kurser för mer information.

Kurs i vårdnad-, boende-umgängesutredning

En kurs planeras med fokus på vårdnad-, boende-, umgänges-utredningar. Kursinnehållet  är tänkt att fokusera på hur en utredning genomförs, analys och bedömning inklusive riskbedömning.


Kontakta mig för mer information.


Handledningsgrupp online inom familjerätt

Planer finns att sätta samman en handledningsgrupp med fokus på ärendehandledning med familjerätt-  och socialsekreterare från olika kommuner. Eftersom gruppen enbart kommer ses online så går det bra att vi är spridda över landet.  


Vill du veta mer? Kontakta mig.