Hem

Medveten TEAM-

utveckling

Vad händer med en grupp om man arbetar medvetet med deras grupprocess?

Det finns enormt mycket att upptäcka och vinna på att låta arbetsgruppen utforska vägar att bli bättre tillsammans.


Läs mer om Grupp- och teamutveckling!

KURSER ONLINE?

Planer finns att erbjuda kurser inom familjerätt online framöver.


Hör av dig om detta låter intressant för er!

Grundkurs i familjerätt

Kursen lägger en grund för nya handläggare inom familjerätt (socialsekreterare m fl) och arbetsledare som behöver komma in i de olika arbetsuppgifter som ingår i kommunal familjerätt.


Kursen omfattar tre dagar och planerar att hållas i Karlstad under senare delen av hösten 2024 nästa gång.

Handledningsgrupp online inom familjerätt

Planer finns att sätta samman en handledningsgrupp med fokus på ärendehandledning med familjerätt-  och socialsekreterare från olika kommuner. Eftersom gruppen enbart kommer ses online så går det bra att vi är spridda över landet.


Vill du veta mer? Kontakta mig.