Hem

Medveten TEAM-

utveckling?

Sugen på att utveckla din grupp?


Välkommen att kontakta Micaela för att diskutera hur detta kan göras med medvetenhet och inspiration! 

KURSER ONLINE?

Planer finns att eventuellt kunna erbjuda kurser online framöver.


Hör gärna av dig om detta kan vara intressant!

Grundkurs i familjerätt

Kursen lägger en grund för nya handläggare inom familjerätt (socialsekreterare m fl) och arbetsledare som behöver komma in i de olika arbetsuppgifter som ingår i kommunal familjerätt.


Kursen omfattar tre dagar och planerar att hållas i Karlstad under senare delen av hösten 2024 nästa gång.

Handledningsgrupp online inom familjerätt

Planer finns att sätta samman en handledningsgrupp med fokus på ärendehandledning med familjerätt-  och socialsekreterare från olika kommuner. Eftersom gruppen enbart kommer ses online så går det bra att vi är spridda över landet.  


Vill du veta mer? Kontakta mig.