Grupp- och teamutveckling

Grupp- och teamutveckling 

För små företag i Värmland som vill växa

Med en bakgrund som socionom och erfarenhet av medling och kommunal verksamhet, har jag nu siktet inställt på att hjälpa små företag (2 -15 anställda) att blomstra genom kreativa och inspirerande grupprocesser.


  • Med medveten teamutveckling kan man skapa en miljö där personalens olika styrkor och kompetenser kan samverka på bästa sätt. I en sådan miljö spirar innovationer och idéer, samtidigt som trivseln ökar.

  • Att skapa en kultur av ömsesidigt samarbete med grupp- och teamutveckling, innebär att konflikter minskar och motsättningar hanteras konstruktivt, vilket gynnar både arbete och stämning.

  • En välfungerande arbetsgrupp är mer motståndskraftig mot utmaningar och anpassar sig snabbare till olika slags förändringar. Att trivas och inspireras i sitt arbete gör att personal stannar kvar.

Verkar det här intressant?

Välkommen att kontakta mig för en första konsultation.

(Det vill säga vi ses över en kopp kaffe, online eller hörs över telefon. Kostnadsfritt såklart!)