Handledning

HANDLEDNING

 Från metod- och ärendehandledning inom familjerätt till psykosocial handledning med med gestaltande, visuella och kreativa metoder. Alltifrån handledning av enskilda till grupper.

Grupphandledning

Tankar runt handledning

"Handledningsrummet (oavsett om det är fysiskt eller online) ser jag som en möjlighet att tillsammans med gruppen utforska det konkreta arbetet med klienter, hitta nya infallsvinklar i behandling och /eller bedömningar och inte minst hur det påverkar er, såväl enskilda som grupp. För mig som handledare är det självklart att även ha ett fokus på gruppen som sådan. Det finns också möjlighet att välja handledning med ett mer medvetet fokus att utveckla gruppen som team.


En viktig grundsyn i min handledning är att se till sammanhanget, vilket gäller på alla nivåer från lagstiftning, organisation till mötet med den enskilde klienten och hur det påverkar den handleddes känslor och tankar. Viktigt är också att den handledde känner en tilltro till sin egna förmåga och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Ord som ”inspiration” och ”drivkraft” är viktiga. Reflektion omgärdar allt.


I handledningsrummet växlar vi mellan samtal och olika visuella, gestaltande, kreativa metoder. Vårt arbete med människor är viktigt och innehåller ofta ett stort mått av allvar. Därför behöver vi också utrymme för lekfullhet och humor när det passar."

Inför intresse för handledning träffas vi på ett möte, fysiskt eller online, för att fritt diskutera era respektive mina tankar runt handledningen och ser hur det kan matcha. Mötet är kostnadsfritt.