Barnkonventionen

BARNKONVENTIONEN

"Vadå? Barnkonventionen är väl redan implementerad i vår svenska lagstiftning?"

Nja, barnkonventionen blev ju svensk lag den 1 januari 2020, och det finns en allmänt utbredd uppfattning att artiklarna i barnkonventionen redan är inkorporerad i vår svenska lagstiftning, såsom socialtjänstlagen, föräldrabalken m fl. men faktum är att barnkonventionen ibland går längre än den lagstiftningen. 


Det finns därmed en hel del att göra inom det familjerättsliga området. Rutiner och praxis behöver anpassas och de som arbetar inom familjerätt och socialtjänst behöver bli medvetna om hur barnkonventionen påverkar deras arbete. 


Är du intresserad av att lära dig mer om barnkonventionen i familjerätten? Kontakta mig.